Liderlik Akademisi

Program Hakkında

Liderlik Okulu, Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olduğu görüşünün tam tersine, Liderlik Okulu bireylerin kendilerini geliştirebileceğine, bir toplumun sosyal, siyasi ve ekonomik durumunun bilgi, strateji ve organize bir sistemle değişebileceğine inanmakta ve bunu düzenlediği birçok sertifika programıyla göstermeyi hedeflemektedir.  Liderlik Okulu, bu kapsamda akademik ve uygulamalı olarak çalışan bir merkezdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan orta ve üst düzey yöneticilerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak seminer, kurum ziyaretleri ve sosyal faaliyetleri içeren programlar düzenlenmektedir.

Lider ülke Türkiye imajını coğrafi ve kültürel yakınlığımız bulunan bölge topluluklarında güçlendirmek üzere TÜSSİDE Liderlik Okulu çalışmalarına başlamıştır. Bu program ile Türkiye'nin liderlik alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübe paylaşımının aktarılması, uzun dönemli işbirliği ağının oluşturulması ve ortak kazanımların edinilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Nitelikleri

 

PROGRAMLARIMIZ

1. YURTDIŞI LİDERLİK OKULU

Amaç

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan orta ve üst düzey yöneticilerin Türkiye'ye getirilmesi, geleneksel anlayışın ötesinde çağdaş liderlik yaklaşımlarıyla teorik ve pratik paylaşımların yapılması ve bu kapsamdaki tüm orta ve üst düzey yöneticiler arasında işbirliği ağının oluşturulması.

Hedef Kitle

Başlangıç Balkan ülkeleri olmak üzere tüm ülkeler.

Kazanımlar

Tüm orta ve üst düzey yöneticiler arasında işbirliği ağının oluşturulması ve ortak kazanımların edinilmesi.

Program İçeriği 

10-14 günlük programlar; Eğitim, Kurum Ziyaretleri ve Sosyal Faaliyetleri içermektedir.

Eğitim

4-5 günlük eğitim programları aşağıdaki konuları içermektedir.

 • Değişimin Uluslararası Boyutu ve Türkiye'ye Etkileri
 • Türkiye Ekonomisinin Gelişimi
 • Dünyada İş Geliştirme Modelleri
 • Özelleştirmede Düzenleme ve Rekabet
 • E-Devlet Uygulamaları
 • Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık
 • Stratejik Yönetim
 • Türkiye'de Kalite Yönetimi Uygulamaları
 • İsraf Yönetimi ve Türkiye'deki Uygulamaları
 • Kurumsal Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Kurum Ziyaretleri

3-4 günlük kurum ziyaretlerinde yetkili kişiler tarafından; Türkiye'nin iyi uygulamaları, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmaktadır.

Sosyal Programlar

3-4 günlük sosyal programlar ile Türkiye'yi daha yakından tanıtma, tarihi ve kültürel bağları güçlendirme ve sempati artırma amaçlanmaktadır.

 • Tarihi Yarımada Gezisi (Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Süleymaniye ve Kapalı Çarşı)
 • Tecrübeli rehberler eşliğinde Boğaz Turu
 • Anıtkabir Ziyareti

2. YURTİÇİ LİDERLİK OKULU

Amaç

Yönetim kalitesini geliştirmek üzere;

 • Kurumda görev alan tüm yöneticilerin ve/veya yönetici adaylarının
 • Bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere
 • Bilgi ve uygulama becerisi kazandırmak
 • Davranışsal değişimi tetiklemek

 

Hedef Kitle

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan orta ve üst düzey yöneticiler.

Kazanımlar

Bireysel ve Kurumsal Liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi.

Program İçeriği

4-5 günlük uygulamalı eğitimler; Kendini ve İnsanları Yönetmek ile İşleri Yönetmek olmak üzere iki fazdan oluşmaktadır. Kurumlara özel olarak eğitim içeriği tasarlanabilmektedir.

Program; Yönetim Kurulu, Üst Kademe Yöneticiler ve Orta Kademe Yöneticileri ayrı ayrı kapsayacak şekilde üç ayrı modülden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu için 4 günlük program önerilmiştir.

Üst Düzey Yöneticiler için toplam 10 günlük program önerilmiştir.

Orta Düzey Yöneticiler için toplam 13 günlük program önerilmiştir.

Kendini ve İnsanları Yönetmek

Bu fazın amacı; yöneticilerin daha büyük bir perspektiften bakarak özellikle insan ilişkilerinde ustalaşmalarını sağlamaktır.

 • Duyarlı Liderlik
 • Değişim Yönetimi
 • Kurumsal Değerlerle Yönetim
 • Yönetimde Koçluk Becerileri
 • Takım Koçluğu
 • Bireysel Performans Yönetimi
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi
 • Yetkinlik Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Liderlik ve Motivasyon
 • İletişim
 • Kurum Kültürü

İşleri Yönetmek

 • Stratejik Yönetim
 • Performans Yönetimi
 • Göstergelerle Finansal Yönetim
 • Müşteri Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Müzakere Becerileri
 • Sorun Tespit ve Çözme Teknikleri
 • Zaman Yönetimi
 • Değer Zinciri Yönetimi
 • Sistem Yaklaşımı
 • Dış Kaynak Kullanımı
 • Teknoloji Yönetimi

Yöntemler

 • Programlarda liderlik yetkinliklerini geliştirecek akademik ve uygulamalı eğitimler Türkiye ve Dünya’da konusunda yetkin akademisyen ve uzmanlar tarafından verilecektir.
 • Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında ilerlemek isteyen lider adaylarına da düzenlediği think-tank seminerleri, sertifika programları ve paneller ile kendilerini bu konularda geliştirme olanağı sunmaktadır.
 • Buna ek olarak, Liderlik Okulu akademik yayınları ve grup aktiviteleri ile lider adaylarına kendilerini akademik anlamda da geliştirebilme ve düşüncelerini bu yayınlar aracılığıyla ifade edebilme imkânı da sunmaktadır.

Faydalar

 • Bu bağlamda, Liderlik Okulu ülkesine ve toplumuna sosyal, siyasi ve ekonomik anlamda hizmet etmeyi hedefleyen lider adaylarının hem teorik hem de pratik anlamda gelişimine katkıda bulunmayı ve ülkemiz için değer yaratmayı amaçlamaktadır.

Yapılan İşler

Bosna Hersek Liderlik Okulu

35 Bosna-Hersek Kamu Yöneticisi, 15 günlük program kapsamında TÜBİTAK TÜSSİDE Liderlik Okulu’nda yoğunlaştırılmış liderlik eğitimi almış, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarını yerinde ziyaret etmiş ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel dokusunun tanıtılmasını içeren sosyal faaliyetlere katılım göstermişlerdir.

Kosova Liderlik Okulu

80 Kosova Kamu Yöneticisi, 11 günlük program kapsamında TÜBİTAK TÜSSİDE Liderlik Okulu’nda yoğunlaştırılmış liderlik eğitimi almış, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarını yerinde ziyaret etmiş ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel dokusunun tanıtılmasını içeren sosyal faaliyetlere katılım göstermişlerdir.