Etki Analizi

Kurum ve kuruluşlar tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde birçok strateji ve politika geliştirilse de, bu strateji ve politikaların yürürlüğe konulmasından önce ve sonra etkisi nadiren ölçülmektedir. Strateji ve politikaların ne ölçüde etkin olacağı ve ne ölçüde etkin olduğu, süreç içerisinde türlü parametrelerin değişiminin hedeflenen çıktıya etkisi TÜSSİDE’nin geliştirdiği etki analizi sistemleriyle belirlenebilmektedir.

TÜSSİDE’nin geliştirdiği etki analizi sistemleriyle karar alma süreçleri, muhtemel fayda ve zarar ilişkisi ile olumlu ya da olumsuz yönde etkilenecek tarafların bilgisi çerçevesinde oluşturulmaktadır. Bu sayede hedeflenen fayda, strateji ve politikaların yürürlüğe konulmasından önce türlü senaryolar ekseninde tahmin edilebilmekte ve(ya) hedeflenen faydanın ne ölçüde gerçekleştirildiği ortaya çıkarılmaktadır.

Yapılan İşler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kalite Yönetimi Altyapı Projesi kapsamında Bakanlığın ana hizmet faaliyetlerinde yer alan sosyal politikaların etkisi modellenmektedir.