Kurumsal Analiz

TÜSSİDE Kurumsal Yönetim Sistemi Modeli kapsamındaki aşamalardan ilki “Kurumsal Analiz”dir. Kurumlar ile gerçekleştirilecek olan kurumsal gelişim yolculuğunda yol haritasının ihtiyaca uygun hazırlanması ve sürecin doğru yönetilmesi için kurumların mevcut konumu ile gelecekte olmak istedikleri konumun doğru tespit edilip, aradaki farkın iyi saptanmış olması gerekir. Bu gereklilikler “Kurumsal Analiz”de gerçekleştirilen çalışmalar ile yerine getirilmekte ve çalışmaların çıktıları diğer aşamalara girdi sağlayarak birbirleriyle ilişkilerini kurmakta, böylelikle  bütünleşik bir sistemin oluşturulmasını desteklemektedir.

Kurumsal Analiz Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar:

1.  Projenin Tanımlanması ve Başlatılması

2.  Kurumsal Bilgi/Belge Analizi

3.  Ortak Akıl Platformları ®

4.  Paydaş Görüş Anketleri

1.Projenin Tanımlanması ve Başlatılması

Amaç: Projenin amaç ve hedeflerine uygun ilerleyebilmesi için proje ekiplerinin kurulması ve proje planının tanımlanmasıdır.

Çıktılar:

  • Ayrıntılı iş planı (ekip, kaynak ve zaman planları)
  • Proje ekip listesi
  • Ekip sorumluluk ve yetki tablosu

2.Kurumsal Bilgi/Belge Analizi

Amaç: Kurumda ihtiyaçların, ortamın, kültürün doğru tespiti, kök sorunlara odaklanılmasının sağlanmasıdır.

Çıktılar:

  • Muadil kurum/kuruluşlar raporu
  • Kurumsal ihtiyaçlar listesi

3.Ortak Akıl Platformları®

Amaç:Kurumsal analizin en önemli kısmı olan iç ve dış paydaş görüşlerinin etkin yöntemler ile alınmasıdır.

Çıktılar: Ortak Akıl Platformları ® çıktı raporları

4.Paydaş Görüş Anketleri

Amaç: Kurumun iç ve dış paydaşlarına ulaşabilmek, gelişim stratejilerini daha geniş katılım ile oluşturabilmek için görüş almanın daha geniş bir zemine taşınmasıdır.

Çıktı: Paydaş anket raporu