Proje/Program Yönetimi

Genel Bilgi

Proje yönetimi, belirli bir (başı ve sonu belli) hedef ve amaçlara ulaşılıp tamamlanması için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi bilimidir. Organizasyonun stratejik planının uygulanıp hayata geçirilmesinde en büyük katkıyı proje/ program/portföy yönetimi verecektir. Çünkü kurum/kuruluşlar stratejik planları içinde hedeflediklerine ulaşmak için süreçler kadar projelerden de faydalanmaktadır. Proje ve program yönetimi süreçlerinin tasarlanarak kurumun stratejik planına uygun yönetilebilmesi için gerekli altyapının da oluşturulması gerekmektedir.

Amaç

Kamu yönetiminde 5018 sayılı yasa ile beraber, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak için kamu kurumlarının Stratejik Plan ve Performans Programı oluşturmaları zorunlu kılınmıştır. Bununla birlikte hem kamu kurumlarının hem de özel kurumların sağlıklı bir şekilde bu plan sürecini yürütmeleri ve uygulamaya aktarmaları, süreçlerini işletmeleri ve projelerini gerçekleştirmeleri ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda TÜSSİDE, gerek eğitim gerekse danışmanlık hizmetleri ile proje yürütme yetkinliği ve Proje Yönetimi konusunda kamu ve özel sektöre destek vermektedir.

Türkiye’de yönetimin kurumsallaşması aşamasında, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak, Proje Yönetimi modülleri aracılığıyla ülke için değer yaratmak ve bu değeri koruyabilmek, başta kamu kurumları ve Bakanlıklar ile KOBİ’ler olmak üzere, kurumlara mevcut bilgiyi aktarmak, TÜSSİDE’nin başlıca görevleri arasındadır.

Kapsam

Eğitimler

Portföy ve Program Eğitimleri: 2 gün süren temel eğitim ile portföy ve program kavramları, portföy ve program oluşturma (fizibilite), portföy ve program kontrolü, program ve portföy yönetim sistemi hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Proje Yönetimi Eğitimi: 3 gün süren eğitim ile Proje Kavramı, PMI bilgi alanları (entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, iletişim, insan kaynakları, risk, tedarik ve paydaş yönetimi) ile ilgili uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.           

PMP Eğitimi: 5 gün süren eğitim ile birlikte katılımcıları PMP sınavına hazırlamak ve tüm süreçleri kapsamlı bir şekilde ele almak amaçlanmaktadır.

MS Project Eğitimi: 2 gün süren eğitim ile proje yönetimi araçlarından olan MS Project hakkında temel bilgileri uygulamalar ile aktarmak amaçlanmaktadır. 

Danışmanlık

Kurumun stratejik planı ve mevcut projeleri analiz edilerek, hangi hedeflere yönelik portföyler oluşturulacağının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Proje Yönetimi danışmanlıkları, stratejik hedefler çerçevesinde önce portföylerin, sonra programların oluşturulması, bu konuda bir sistematiğin geliştirilmesi ve yazılım seçimi faaliyetlerini içermektedir. Projelerin yönetim sisteminin oluşturulması, süreçlerin belirlenmesi, ilgili dokümanların tanımlanması ve proje yönetim sisteminin organizasyon içinde PMI metodolojisine uygun olarak işletilmesine yönelik kurgunun belirlenmesi de bu kapsamda atılacak adımlardandır. Ortaya konulan proje yönetim süreçleri ve dokümanları Share-Point üzerinde tanımlanıp, süreçler web ortamında işletilebilen ve gerekli doküman yönetim sistemini içeren bir yapıya dönüştürülmektedir.

Referanslar:

TÜBİTAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kredi Yurtlar Kurumu

MARTEK

Sosyal Güvenlik Kurumu

Şişecam

Arçelik

Roketsan