Süreç Yönetimi

Genel Bilgi

Değişimin çok hızlı gerçekleştiği günümüzde, ürün/hizmet kalitesinin artırılması, ihtiyaç ve beklentilerin en kısa sürede karşılanması, kurumlar için en önemli konular haline gelmiştir. Fark yaratabilmek ve değişime ayak uydurabilmek için ürün/hizmet süreçlerinin en mükemmel şekilde belirlenmesi, tanımlanması, performanslarının takip edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. İyi yönetilen süreçler kurumlarda hataların azalmasını, hizmet hızının, kalitesinin ve hizmet alanların memnuniyetinin artmasını sağlamaktadır. 

Organizasyon kaynaklarının işlenerek müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda katma değer sağlayan çıktılar üreten işlemler ve faaliyetler dizini olarak tanımlanan süreçlerin düzenli ve sürekli olarak izlenmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile süreç yönetimi kavramı oluşmuştur.

Süreç yönetiminin, ülkemizdeki kurumsal gelişim girişimleri içinde hem özel sektör hem de kamu sektöründe önemli bir yeri bulunmaktadır. Kamu yönetiminde değişimin önemli adımlarından biri olan “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile Kamu İdarelerine stratejik planlama yaklaşımlarının uygulanmasına yönelik belirli yükümlülükler getirilmiştir. Bu kapsamdaki çalışmaların devamı olarak yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacı ile 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir. Belirlenen standartlara ulaşılabilmesi için öncelikle uygulanması gereken sistemlerin başında “Süreç Yönetim Sistemi” gelmektedir.

Amaç

Süreç ve bilgi yönetimi kapsamında TÜSSİDE’de gerçekleştirilen proje ve çalışmaların amaçları şöyledir:

 • Süreçle ilgili bilgilerin kurumsallaşması
 • Süreç yönetimi uygulamalarına katılım ile çalışan motivasyonu ve memnuniyetinin artırılması
 • Süreç standardizasyonu
 • Süreç performansının kurumsal takibinin sağlanması
 • Süreç iyileştirme çalışmalarının sistematik yaklaşımlar ile yürütülmesi ve kurumsallaştırılması
 • Belgelendirme/akreditasyon çalışmalarının temelinin oluşturulması
 • Stratejik planlama çalışmalarını destekleyecek faaliyet analizlerinin gerçekleştirmesi
 • İç kontrol sistemi çalışmalarının ön gerekliliği olan “süreç yönetim sistemi”nin kurulması
 • Organizasyonel yeniden yapılanma çalışmalarının süreç bazlı desteklenmesi
 • Personel oryantasyon dokümanlarının hazırlanması
 • Süreç otomasyon çalışmalarının modellenmesi

Kapsam

TÜSSİDE’nin Süreç Yönetim metodolojisi temel olarak eğitim ve danışmanlık olarak ayrılmaktadır.

Süreç Yönetimi Eğitimi, kurum/kuruluş üst yönetimi ve proje ekibinin süreç yönetimi yolculuğunda ihtiyaç duyacağı teorik ve uygulamalı bilginin paylaşılması, iletişim ve motivasyon uygulamaları ile ekip halinde hareket etme bilincinin oluşturulması amacını taşır. 

Süreç Yönetimi Danışmanlığı ise, süreçlerin mevcut durumundan (as is), olması gereken tasarıma (to be) geçirilmesine yönelik analiz, tespit ve tasarımların yürütülmesi, teorik bilginin proje ekibi ile birlikte uygulamaya aktarılarak süreç modelinin ve hiyerarşisinin hazırlanması ve ilgili yetkinliklerin kuruma kazandırılması amacını taşır.

Danışmanlık Aşamaları

 • Süreç Modeli Tasarımı
 • Süreç Listesi Hazırlama
 • Yetki Sorumluluk Analizi
 • Kritik süreç dokümantasyonu
 • Dokümantasyon eğitimi ve rehberliği
 • Performans Göstergeleri Tespiti

REFERANSLAR

 

http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/tbmm_idari.jpg

http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/maliye.gif

http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/hacettepe1.jpg

TBMM İdari Teşkilatı (Genel Sekreterlik)

Süreç Yönetimi Projesi

Maliye Bakanlığı

Stratejik Yönetim ve Süreç Modelleme Projesi (KAMAG)

Hacettepe Üniversitesi

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/ziraat.png

http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/csgb.jpg

http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/aspb2.jpg

Ziraat Bankası

 Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi 

Süreç Yönetimi ve İyileştirme Modülü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Süreç Yönetimi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Süreç Yönetimi Projesi

 

http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/aegon_0.jpg

http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/vgm.gif

http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/tubitak1.gif

AEGON Emeklilik

Süreç Dokümantasyonu

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Süreç İyileştirme Sistematiği Projesi

TÜBİTAK

Bilim Toplum - Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Projesi
TÜBİTAK UME Süreç Yönetimi

 

http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/mta_0.jpg

http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/izbb_0.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı

Süreç Yönetimi Modellemesi ve Hiyerarşisi 
MEB Stratejik Yönetim ve Mali Süreçlerin Modellemesi Projesi (KAMAG)
MEB Süreç Yönetimi Modellemesi ve Hiyerarşisi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

 Süreç Yönetimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Süreç Yönetimi