Anket ve Soru Formları

TÜSSİDE, araştırma ve danışmanlık projelerinde sıklıkla anket ve soru formları yöntemlerini kullanmaktadır.

Soru formları: Açık uçlu ve kapalı uçlu sorular olmak üzere iki soru biçiminde hazırlanabilen, tümdengelim yaklaşımıyla belirli konularda genellemelere ve sayısal verilere ulaşmayı amaçlayan bir nicel veri toplama tekniğidir.

Kapalı uçlu sorularda, belirli soruların araştırmacı tarafından belirlenmiş belli cevapları bulunur ve katılımcı bu cevap seçeneklerinden birini tercih etmek zorundadır. Cevap seçenekleri, kapsamlı ve birbirini içermeyen kategorilerden oluşmalıdır.

Açık uçlu olarak tasarlanan sorularda ise, katılımcılar kendi yanıtlarını verirler. Bu sorular, araştırmacı kategorilerden emin olmadığında ya da nicel araştırmaların pilot uygulamalarında daha ayrıntılı cevaplar alınmak istendiğinde tercih edilen soru tipleridir.