Atölye Çalışmaları

TÜSSİDE Atölye Çalışmaları, katılımcıların kendi niteliklerini ve ekibin sahip olduğu kaynakları dikkate alarak belirlenen hedeflere ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan etkileşimli oyunlardan oluşur. Atölye çalışmalarında temel nokta katılımcıların sinerji ve kişilerarası güven duygularını geliştirmek, farklılıkları uyum ve zenginliğe dönüştürebilmektir. Stratejik Planlama, Yaratıcı Düşünme, Etkili İletişim, Süreç Yönetimi ve Takım Ruhu Yaratma gibi konularda kurumlara özgü tasarlanan atölye çalışmaları yetişkin öğretiminin keyifli ve etkili bir örneğidir.