Grup Eğitimi

Grup eğitimleri TÜSSİDE’nin yetişkinlere dönük eğitimlerde kullandığı vaka analizi, rol yapma ve küçük grup tartışmaları gibi teknikleri içerin etkin öğrenme yöntemlerindendir.

Grup eğitimlerinde gerçek hayatta bir sorunun çözülmesi, katılımcıların birbirinden öğrenmelerini sağlanması, öğrenme sürecinde katılımcılara sorumluluklar verilerek ve kişisel değerlerin ortaya çıkmasının sağlanması, paylaşma esasına dayalı hareket edilmesi, belli bir konuda kendi fikirlerini iletip diğer katılımcıların fikirlerini dinleyerek farkındalıkların artması gibi sonuçlar gözlemlenir. Takım halinde ya da bireysel olarak ortaya çıkan farklılıkların ve benzerliklerin grup içerisinde değerlendirmeleri yapılır.

Bu yöntemlerle katılımcıların öğrenme sürecinde etkin olmaları, deneyimlerini paylaşmaları ve başka deneyimleri değerlendirebilmeleri, öğrenilen yeni bilgi ve becerileri geçmiş deneyimleriyle ilişkilendirmeleri ve böylelikle öğrenme sürecini eğlenceli ve kalıcı hale getirmeleri hedeflenir.