Hedef Pazar Analizi

TÜSSİDE, küreselleşme sebebiyle devamlı değişen trendleri ve etkilerini araştırır, ülkelerin uluslararası pazarlardaki konumunu analiz eder ve analizler sonucu trendleri yakalayacak, potansiyel fırsatları değerlendirecek şekilde hedef pazarları belirler. TÜSSİDE, ulusal rekabet üstünlüğünü sağlayacak stratejik sektörler için mevcut ve potansiyel pazar fırsatlarını tecrübelerine dayalı olarak paydaş katılımı ile etkin yöntemlerle değerlendirir ve stratejik pazarlara yönelim sağlar.

Herhangi bir ürün grubu için veya bir ülkenin hedef pazarların belirlenmesinde gerekli göstergeleri  (ülkelerin ihracat ve ithalat miktarları, üreticilere ve potansiyel hedef pazarlara fiziki uzaklık, HHI endeksi, ülkeler bazındaki ürün tüketim miktarları ve kişi başı gelir, nüfus artışı) sağlayan portallar ve ihtiyaç duyulan diğer veri sağlayıcılardan yararlanılır. Bu araştırmalarla, sektörün rekabet gücünü arttıracak hedef pazarlar TÜSSİDE tarafından belirlenir.