İstatiksel Veri Analizi

Veri madenciliği ile kolayca kullanılabilecek hale getirilen veriler istatistiksel yöntemler doğrultusunda analiz edilerek, anlamlı veri özet tabloları ve grafikleri oluşturulmaktadır. Veri kümelerinin birbirleri ile olan olumlu ve olumsuz etkileşimleri belirli duyarlılık çerçevesinde araştırılması yapılmakta ve saha bilgilerinin de dikkate alınması ile bu bilgiler yorumlanmaktadır. Talep - zaman tahmin metotlarıyla gelecek tahminleri yapılmaktadır.