Kıyaslama (Benchmarking)

Bir şirketin rekabet ve öğrenme gücünü artırmak amacıyla verdiği ürün/hizmetin rakipleri ve özellikle pazardaki en iyi firmalara göre değerlendirilerek gelişmesini sağlayacak araştırma çalışmasıdır. Kıyaslama, kurumun amaç ve hedeflerini belirlemesine, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için gerekli uygulamaların ne olduğunun tespit edilmesine ve şirket içerisinde motivasyonu ve performansı artırarak ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olur. Ayrıca şirketin strateji odaklı yönetilmesine ve bu sayede şirket kültürünün değişimine ışık tutmaktadır. Rakip firmaların kıyaslanmasına odaklanan “rekabete dayalı kıyaslama” ve başarılı bir şekilde uygulandığı benimsenmiş işlemlere odaklanan “süreç kıyaslama” olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır.