Kurumsal Karne (Balanced Scorecard)

1990 yılında ilk adımları atılan teknik Kaplan ve Norton tarafından 1992 yılında Harvard Business Review’de yayınlanan makale ile ortaya çıkmıştır. Kurumsal Karne (Balanced Scorecard (BSC)), kurum vizyonunu ve stratejilerini operasyonlara dönüştüren bir yaklaşımdır.

Stratejiler hedeflere, hedefler de perspektiflere dönüştürülmektedir. Uzun dönemli stratejileri geliştirmek için sadece finansal göstergelerin değil aynı zamanda finansal olmayan göstergelerin de kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda kurumsal karne, dört perspektiften oluşmaktadır. Bunlar Finansal, müşteri, iç süreçler ve öğrenme ve gelişim perspektifleridir.