Modelleme ve Simülasyon

Veri madenciliğinden elde edilen verilerin istatistiksel yöntemlerle analizi yapılmakta ve proje odaklı bilimsel model geliştirilmektedir. Hazırlanan bilimsel modelin amaç fonksiyonu ve bu amaç fonksiyonunu etkileyen kısıtlar ile parametreler belirlenmektedir. Kısıt ve parametrelerin belirlenmesi ile model mevcut verilerle test edilerek mevcut durum resmedilmektedir. Kurulan modelin mevcut kaynaklarla nasıl daha verimli çalışabileceği için modelin atama yapması sağlanmakta, yapılan atamalar sonucu oluşan iyileştirmeler mevcut durum ile kıyaslanmaktadır. Modelin önerdiği çözümler simülasyon paketleri ile test edilmekte, oluşabilecek darboğazlar için öneriler geliştirilmektedir.