Optimizasyon

Proje odaklı hazırlanan bilimsel model ve simüsyon çalışmalarının sunduğu çözüm önerileri gerçek zamanlı uygulamalarda test edilmekte, uygulanabilir en optimum çözüm önerisi geliştirilmektedir. Bu sayede Kurumların hedeflerine ulaşabilmek adına verilecek kararların en mükemmel düzeyde verilmesi konusunda karar destek sistemlerinin oluşturulması sağlanmaktadır.  Hedefler ister maliyetleri düşürme, ister kaynakların doğru kullanımı, ister süreçlerin iyileştirilmesi olsun, modelleme ve optimizasyon teknikleri kullanılarak en uygun çözüm bulunabilmektedir.