Outdoor Uygulamaları

TÜSSİDE Outdoor Uygulamaları, katılımcıların bireysellikten çok takım içinde dayanışma ve uyumlu hareket edebilme becerilerini artırmak amacıyla tasarlanmış açık hava oyunlarıdır. Kavramsal arka planı işbirliği, stratejik düşünce, yaratıcı bakış açısı, veriye erişim, çözüm odaklılık, senkronizasyon ve deneyim aktarımı gibi becerilere dayanan bu etkinliklerle katılımcıların hem potansiyellerini keşfetmeleri, hem bireysel farkındalıklarını artırmaları, hem de kişilerarası iletişim becerilerini eğlenerek geliştirmeleri hedeflenmektedir. Etkinlikler sırasında yapılan kamera çekimleriyle tekrarlanan davranışlar değerlendirmesi yapılır.

Etkinlik sonunda hep birlikte izlenen görüntülerin değerlendirilmesi ve verilen geri bildirimler ile katılımcılar, oyunlar sırasındaki durum ve sorunlar karşısında takındıkları tutum ve davranışlarını gözden geçirme fırsatına sahip olurlar.