Paydaş Yönetimi

Paydaş Yönetimi kar amacı gütmesine bakılmaksızın hemen her kurum ve kuruluşta, birçok kalite yönetimi uygulamalarında karşılaşılan standart bir uygulama yaklaşımıdır. Stratejik planlama uygulamalarından,  6 Sigma, EFQM-Baldrige vb. kalite modellerine; risk analizinden proje yönetimi yaklaşımına kadar her yerde kurum/kuruluşların faaliyetlerinden etkilenen kişi ya da grupların tespit edilmesi ve beklentilerinin ve etkilerinin değerlendirilmesi önemlidir. Kurum/kuruluşların değişkenlik ve karmaşıklık gösteren iç ve dış çevrelerinde paydaşların analiz edilmesi, yönetimi risklerin azaltılmasında ve daha sorumlu bir yönetim sağlanmasında rehber özelliği taşır.

Proje Yönetimi yaklaşımı ile çalışan TÜSSİDE’de herhangi bir projenin resmiyet kazanmasından itibaren paydaş yönetimi yaklaşımı uygulanır. Projelerin büyüklüğüne göre değişen farklı uygulama araçları ile paydaş görüşleri ve beklentileri alınır.

Örneğin; tüm stratejik plan projeleri gibi sistem kurma odaklı faaliyetler ile sosyal araştırma ve farkındalık projeleri gibi görüş, yorum ve beklenti alınan projelerde de paydaş analizleri gerçekleştirilmekte ve elde edilen sonuçlar projenin yürütülmesine yansıtılmaktadır.