Rehber Danışmanlık

TÜSSİDE, hem sektörel araştırma projelerine hem de kamu ve özel sektördeki yönetim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik kurumsal yönetim danışmanlığı faaliyetleri yürütmektedir.

Sektörel araştırma projelerinde mevcut durumu ortaya konulur, problem tanımlanır, çözüm yöntemleri geliştirilir ve uygulama adımları belirlenir.

“TÜSSİDE Kurumsal Yönetim Modeli” çerçevesinde; stratejik yönetim, süreç yönetimi, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi, iç kontrol, toplumsal araştırmalar (itibar ve memnuniyet analizi vb.) alanlarında kurumsal yönetim danışmanlığı yapılmaktadır.

Bu danışmanlık faaliyetleri, içerdiği rehberlik ve içerik geliştirme hizmeti ile proje kapsamında işbirliği gerçekleştirilen kurumun proje ekibine yöntem danışmanlığı sunarak, proje amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.