Sunuş Yoluyla Öğretim

TÜSSİDE sunduğu proje kapsamında veya salt eğitim hizmetlerinde yetişkinlere yönelik öğretim programları tasarlamaktadır. Tüm eğitimlerinde, katılımcı grubun özellikleri ve ihtiyacına göre, sunuş yoluyla öğretim stratejisi ile diğer stratejileri harmanlayan bir yaklaşım ortaya koyar. Diğer stratejiler içerisinde ise, esas örneklere, vaka ve durumlara dayalı buluş yolu ile öğretim, bizzat uygulamaların katılımcıya yaptırıldığı araştırma-inceleme stratejileri, drama, rol yapma vb. uygulamalar bu kapsamdadır.