Veri Madenciliği

Veri madenciliğinde amaç, birbirine bağımlı ya da birbirinden bağımsız milyonlarca satırlık veri yığınlarının analizlerinin yapılıp, kümelenmesi ve işlenmesi yapılmaktadır. İnsan ve bilgisayar ara yüzü ile gerçekleştirilen bu çalışmalarda istatistik, makine bilgisi, veri tabanları ve yüksek performanslı işlem gibi temeller dikkate alınmaktadır. Bu temeller doğrultusunda, tek bir iş istasyonunun belleğine sığamayacak kadar büyük veri kümelerinin kolaylıkla kullanılabilir verilere dönüştürülmesi sağlanmaktadır.