tusside-logo-2_1@4x

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ve Hastanesi’nin, Akademisyenlerinin ve Çalışanlarının Katılımı İle Ortak Akıl Platformu (OAP)® Çalıştayı Gerçekleştirildi

Bu Haberi Paylaş

TÜBİTAK TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi (SEY) birimi moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ortak Akıl Platformu (OAP)® çalıştayına Balıkesir Üniversitesinin Tıp Fakültesinin ve Hastanesinin önde gelen paydaşlarından (üniversite akademisyenleri, tıbbi ve idari hastane yöneticileri, hekimler, hemşireler, diğer sağlık profesyonelleri vb.) oluşan 52 kişi katılım göstermiştir.

Çalıştayda, hem Üniversitenin Tıp Fakültesinin hem de Üniversitenin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mevcut durumu (kurumların güçlü, zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri), geleceğin sağlık hizmetlerinde bu kurumların konumu, vizyonu ve hedefleri değerlendirilmiştir. Ayrıca çalıştayda, sağlık hizmetlerinde yeni bir model olan ve sektörde giderek yaygınlaşan afiliasyon modelinin avantaj ve dezavantajları ile ilgili katılımcı görüşleri de alınmıştır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler