tusside-logo-2_1@4x

TÜSSİDE

Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı

TÜSSİDE, kurumları içinde bulundukları iş çevresinin dinamiklerini de dikkate alarak analiz eder; kurumlara stratejilerini, iş modellerini, örgütsel yapılanmalarını, performans yönetim sistemlerini ve operasyonel işleyişlerini geliştirecek çözümler sunar. Kurumların stratejik çerçevesini kurumsal, fonksiyonel ve rekabet odaklı boyutları ile bütüncül olarak ele alır. Bu stratejilerin hayata geçirilebilmesi için ana değer önermesini, temel yetkinlikleri, kaynakları, ortaklıkları, paydaş ilişkilerini ve finansal yapıyı içeren kuruma özgü iş modelleri tasarlar. Bunların en etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak örgütsel yapılanmayı ve performans ölçüm sistemlerini oluşturur. Performans hedeflerine ulaşmayı sağlayacak iş ve proje yönetimi süreçlerini kuruma özgü olarak geliştirir. Kurum, iş, insan uyumunun artırılmasını sağlayacak yetkinlik gelişim programları hazırlar ve uygular.

TÜSSİDE

Temel Hizmetler

Strateji, Politika ve İş Modeli Geliştirme

Stratejik
Planlama

Yönetişim
Tasarımı

Örgütsel
Tasarım

Kurumsal Performans Yönetimi

Süreç Analizi, Tasarımı ve Yönetimi

Kurumsal Kaynak Çözümleri

Risk Yönetimi, İç Kontrol

Bireysel Performans, Yetkinlik Gelişim ve Kariyer Yönetimi

Proje Yönetim Kurgusu Analiz ve Tasarımı

Menü

Bizi Takip Edin

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.