tusside-logo-2_1@4x

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), strateji ve yönetim sistemleri geliştirmeye yönelik araştırma, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri yürüten bir TÜBİTAK enstitüsüdür.

TÜSSİDE, nitelikli kadrosu ve kurduğu iş birlikleri ile 40 yılı aşkın süredir, ülkemiz kurumlarının sürdürülebilir politika ve stratejiler geliştirmeleri, etkin ve verimli yönetim sistemlerine sahip olmaları ve bireylerin yönetim yetkinlik ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla projeler yürütmektedir.

TÜSSİDE, yeni teknolojilerin iş yapış biçimlerini hızla dönüştürdüğü günümüz dünyasında, yönetimde değer üreten referans çözüm ortağı olma vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.

TÜSSİDE

İş Modelimiz

TÜSSİDE, “Yönetim Kapasitesi Geliştirme” misyonuyla çalışmalarını Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı ve Strateji Araştırmaları ve Danışmanlığı alanlarında yürütmektedir. Projelerde katma değer oluşturduğu temel yetkinlikleri strateji, sistem, model, organizasyon, süreç, plan ve program geliştirmeye yönelik araştırma, analiz, tasarım, modelleme, uygulamaya alma ve uyum destek faaliyetleridir.

TÜSSİDE, çalışmalarını nitelikli kadrosu ile yürütürken akademi, kamu ve özel sektörde gelişmiş uzmanlıklardan yararlanır; TÜBİTAK merkez ve enstitüleri, çeşitli uluslararası kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile iş birlikleri kurar.

Hizmet sunduğu paydaşları ile kurduğu iş birliklerinin temelinde birlikte proje geliştirme ve yürütme yatar. Bilimsel ve bütüncül bir yaklaşımla paydaşlarına özgü çözümler sunar. Bu süreçlerde iletişimde şeffaflık, kişisel ve kurumsal bilgileri muhafaza etmede ise güvenilirlik esastır.

TÜSSİDE

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Yönetimde Değer Üreten Referans Çözüm Ortağı Olmak

Misyon

Yönetim Kapasitesini Geliştirmek

TÜSSİDE

İlkelerimiz

Bilimsel Araştırma ve Analiz

TÜSSİDE projelerdeki araştırma ve analiz çalışmalarını bilimsel yöntemler kullanarak yürütür.

Bütüncül Tasarım​

TÜSSİDE projeleri ihtiyaca göre şekillendirirken, oluşacak tüm etkileri dikkate alarak bütüncüllüğü gözetir.

Çevik ve Özenli Yaklaşım​

TÜSSİDE; paydaş talepleri, ihtiyaçlar, fırsatlar ve tehditler karşısında hızla harekete geçerek sonuca ulaşmayı hedefler. Bu süreçte özenli iş yapış biçimini muhafaza eder, kaliteden ödün vermez.

Şeffaflık ve Güvenilirlik​

TÜSSİDE çalışmalarını anlaşılabilir ve denetlenebilir biçimde ilgili taraflar ile paylaşır. Bununla birlikte paydaşlarına ait her türlü kişisel ve kurumsal bilginin mahremiyet durumunu gözetir.

Sürekli Gelişim

TÜSSİDE başarının anahtarının sürekli gelişimde olduğu inancı ile temel yaklaşımlarını, iş modelini, yetkinliklerini güncel gereklilikler doğrultusunda geliştirir ve dönüştürür.

BTE

Organizasyon Şeması

TÜSSİDE

Tarihçe

TÜSSİDE, 1971 yılında üniversite ve sanayi iş birliğinin oluşturulması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından önerilmiş olup 19 Temmuz 1980 tarihinde resmî gazetede yayımlanan 17052 sayılı  yönetmelikle kurulmuştur. TÜBİTAK ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliği ile hazırlanarak 29 Kasım 1983 tarihinde TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından kabul edilen yönetmelikle faaliyetlerine başlamıştır. Ağustos 2002 tarihinde TÜBİTAK Başkanlığa doğrudan bağlı bir enstitü durumuna gelmiştir.

TÜSSİDE kurulduğu ilk yıllarda hem kamu hem de özel sektör yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmek için pek çok eğitim düzenlemiş ve ülkemizdeki önemli bir ihtiyacı karşılamıştır.

2000’li yıllarda kamu yönetiminde reform süreçlerinin kurumlarda oluşturduğu stratejik planlama, performans yönetimi, iç kontrol sistemlerinin kurulması gibi ihtiyaçlar nedeniyle bu alanlarda uzmanlık geliştirilerek kurumlara özgü çözümler içeren projeler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu süreçte, iş hayatındaki bireylerin gelişimine yönelik eğitim programları devam ettirilmekle birlikte sektörlere özel araştırma projeleri de hayata geçirilmiştir.

Yeni teknolojilerin iş yapış biçimlerini hızla dönüştürdüğü günümüz dünyasında ise kritik öneme sahip olan kurumsal gelişim projeleri ile yönetim sistemlerinin analiz ve tasarımı, yetkinlik gelişim programları tasarım ve uygulaması, ulusal düzeyde strateji ve politika geliştirme konuları merkeze alınmıştır. TÜSSİDE, bu kapsamda projelerini Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı ve Strateji Araştırmaları ve Danışmanlığı alanlarında yürütmektedir. 

Menü

Bizi Takip Edin

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.