tusside-logo-2_1@4x

TÜSSİDE

Strateji Araştırmaları ve Danışmanlığı

TÜSSİDE, kurumların içinde bulundukları iş çevrelerinin dinamiklerini analiz eder. Ekosistemleri geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik strateji, politika, eylem planı geliştirilmesi süreçlerini yürütür. Yönetişim yapıları ile yönetim süreç ve sistemleri tasarlar. Gerçekleştirdiği etki analizi, karar destek sistemleri tasarımı, veri yönetişimi tasarımı gibi hizmetlerle ulusal öncelikli alanları gözeterek çalışmalarını sürdürür.

TÜSSİDE

Öncelikli Çalışma Alanları

Sanayinin dijital dönüşümü, tarımda dijital dönüşüm, gıda arz ve güvenliği, akıllı yaşam ve sağlık, güvenli ve akıllı şehirleşme ile Ar-Ge ve inovasyonda ticarileşme yolculuğunun güçlendirilmesi temaları öncelikli çalışma alanları arasında yer almaktadır.

TÜSSİDE

Temel Hizmetler

Strateji, Politika ve İş Modeli Geliştirme

Stratejik
Planlama

Etki
Analizi

Yönetişim
Tasarımı

Süreç Analizi, Tasarımı ve Yönetimi

Karar Destek Sistem ve Süreçleri Analiz ve Tasarımı

Veri Yönetişimi Tasarımı

Proje Yönetim Kurgusu Analiz ve Tasarımı

Menü

Bizi Takip Edin

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.