tusside-logo-2_1@4x

DOKAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi Kümelenme İş Paketi Kapsamında Tokat ve Giresun’da Farkındalık Toplantıları Gerçekleştirildi

Bu Haberi Paylaş

DOKAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi kümelenme iş paketi kapsamında bölge illerinin istihdam ve ihracat verileri üzerinden gerçekleştirilen 3 Yıldız Analizleri neticesinde hazır giyim/konfeksiyon sektöründe kümelenme potansiyeli olduğu değerlendirilen Giresun, Ordu ve Tokat illerinde kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle saha görüşmelerine Temmuz ayı içerisinde başlanmış ve saha çalışmaları Ağustos ayı içerisinde Tokat ve ilçelerinde gerçekleştirilen görüşmelerle tamamlanmıştır. Saha çalışmalarından ve araştırmalardan elde edilen sonuçların bölgedeki ilgililerle paylaşılması ve bölgede kümelenmeye ilişkin farkındalığın arttırılması maksadıyla TÜSSİDE’de tarafından düzenlenen Küme Farkındalık Toplantılarının ilki 21 Eylül 2017 tarihinde Tokat’ta, ikincisi ise 22 Eylül 2017 tarihinde Giresun’da yapıldı.

Bölge üniversitelerinden ve giyim/konfeksiyon, tekstil, moda vb. konularda eğitim veren MYO’lardan akademisyenlerin, bölgedeki TSO’ların ve OSB’lerin üst düzey yöneticilerinin, bölgedeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il Müdürleri, KOSGEB Hizmet Merkezlerinin ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere Kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililerin, bölgesel sektör dernekleri ve girişimcilik derneklerinden temsilcilerin ve hazır giyim/konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren özel sektör firmalarının yöneticilerinin katıldığı toplantılarda:

  • Potansiyel küme aktörlerinin kümelenme konusundaki farkındalığının güçlendirilmesi için sunumlar gerçekleştirilmiş,
  • Örnek uygulamalar, başarı hikayeleri ve deneyimler paylaşılmış,
  • Potansiyel küme aktörlerinin birbirlerini tanımaları için gereken ortam sağlanmış,
  • Toplantıların öğleden sonraki oturumlarında ise yapılan Ortak Akıl Platformlarıyla kümeye ilişkin temel analizler için katılımcıların (SWOT, rekabetçilik vb.) görüş ve önerileri toplanmıştır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler