tusside-logo-2_1@4x

TÜSSİDE

Ekibimiz

selin aksac 1

Selin AKSAÇ

Kıdemli Uzman Araştırmacı

Selin AKSAÇ, İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İşletme Bölümlerinden çift ana dal programı ile mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede işletme yöneticiliği alanında tamamlamıştır. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup tez aşamasındadır.

2014-2018 yılları arasında Mercedes-Benz Türk AŞ’de HTA Satış ve Pazarlama Direktörlüğünde; satış etkinliği ve geliştirme, planlama, raporlama ve analiz, iş analitiği ve iş geliştirme, süreç tasarımı, iş geliştirme ve proje yönetimi konularında uzman olarak görev almıştır. 2018-2021 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünde öğretim görevlisi olarak, kurumsal değerlendirme, araştırma üniversitesi akademik performans değerlendirmesi, stratejik planlama, kalite yönetimi gibi birçok süreçte etkin rol üstlenmiştir. 2021 itibarıyla TÜSSİDE’de, uzmanlık alanları doğrultusunda kurumsal ve sektörel projelerde görev almaktadır.

Uzmanlık Alanları:

  • İş Analizi
  • İş Analitiği ve İş Geliştirme
  • İş Modeli Tasarımı
  • Süreç Tasarımı ve Organizasyonel Yapılanma
  • Stratejik Planlama
  • Veri Madenciliği
  • Etkinlik Değerlendirme ve Veri Zarflama
  • Yapay Zekâ Uygulamaları
  • Çok Kriterli Karar Verme