tusside-logo-2_1@4x

“Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği Süreçleri Analizi Projesi” İmzalandı

Bu Haberi Paylaş

TÜBİTAK TÜSSİDE ile T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında 7 Şubat 2017 tarihinde “Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği Süreçleri Analizi Projesi” sözleşmesi imzalandı. TÜSSİDE tarafından yürütülecek olan projede, kırmızı et konusunda Erzurum ili ve hinterlandının, üretici örgütleri, sözleşmeli üretim ve işbirliği süreçleri açısından mevcut potansiyelinin tespit edilmesi, uygun destekleme stratejisinin belirlenmesi ve destek mekanizmasının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Proje, merkezden, belli projelere verilen daha küçük çaplı mali destekler yerine sektörün, yerel de tüm tarafların güçlendirilmesine yönelik, geniş tabanlı, uzun vadeli ve sistemli çalışmalara kaynak sağlanması, başarılı çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından önem arz etmektedir.

Toplam 12 ay sürecek olan proje;

  1. İşbirliği Süreçleri Konusunda Kapasitenin Geliştirilmesi ve Farkındalık Oluşturma,
  2. Erzurum İli ve Hinterlandı Kırmızı Et Sektörü Mevcut Durum Analizi,
  3. Erzurum İli ve Hinterlandı Kırmızı Et Sektörü Stratejilerinin Belirlenmesi,
  4. Erzurum İli ve Hinterlandı Kırmızı Et Sektörü Stratejisi Çerçevesinde Gerekli Olan İşbirliği Süreçlerini Ortaya Koymak ve bu çalışmalardan sonra Ortaya Çıkan İşbirliği Modelleri İçin Yapı Önerisi Kurgulanması

olmak üzere toplam 4 temel hedeften oluşmaktadır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler