tusside-logo-2_1@4x

KOP Bölgesi Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi Tamamlandı

Bu Haberi Paylaş

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİ) ile TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından yürütülen “KOP Bölgesi Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi” tamamlandı. Proje ile KOP Bölgesi’nde bulunan jeotermal kaynakların etkin kullanılabilmesi ve bu yolla bölgesel kalkınmaya hizmet edebilmesi amacıyla bölgedeki tüm mevcut jeotermal kaynaklar ve kaynakların kullanıldığı ilgili sektörler analiz edilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle dünyada ve Türkiye’de jeotermal kaynakların mevcut durumu incelenmiş, dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir. Ardından KOP Bölgesi’nde yer alan illerin (Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat) her biri jeotermal kaynak kullanımı ve potansiyeli açısından teknik ve sektörel analizlere tabi tutulmuştur. Söz konusu illerdeki jeotermal potansiyelin kullanımı enerji, tarım ve turizm odak sektörlerinde ayrı ayrı incelenmiştir. Söz konusu sektörel analizlerde ikincil kaynak taramasının yanı sıra bölgede saha çalışmalarına, çalıştaylara ve birebir görüşmelere de yer verilmiştir. Böylece, bölgeye ilişkin verilerin zenginleştirilmesi ve projenin hem nicel hem de nitel verilerle zenginleştirilmesi sağlanmıştır.

Proje kapsamında yapılan teknik çalışmalar kapsamında ise KOP Bölgesi’nde yer alan 65 termal su kaynağından örnekler alınmış, 30 parametrede bu suların içerikleri, bölgenin genel jeolojisi, stratigrafisi ve tektonik özelliklerine ilişkin bilgiler incelenmiş, akademik yayınlardaki çalışmalar derlenmiştir.

Yapılan tüm çalışma ve analizlerin bir araya getirilmesi ve yorumlanmasının ardından bölgede bulunan jeotermal kaynakların kullanımına yönelik enerji, endüstriyel uygulamalar, tarımsal uygumalar, turizm ve sağlık uygulamaları alanlarında iyileştirme ve yeni yatırım önerileri ile eylem planları ortaya konmuştur. Ayrıca bölgedeki jeotermal kaynakları değerlendirmek isteyen yatırımcılar için yatırım süreçlerinde izlenmesi gereken prosedürleri ve bölgenin potansiyel yatırım alanlarını içeren Yatırımcı Rehberi hazırlanmıştır.

KOP Bölgesi Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi kapsamında yayımlanan ‘Yatırımcı Rehberi’ ile Aksaray, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinin mevcut durum ve kapasitelerinin yer aldığı il bazlı değerlendirme raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

Proje broşürü için tıklayınız.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler