tusside-logo-2_1@4x

“Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi” Ortak Akıl Platformu ® (OAP) Gerçekleştirildi

Bu Haberi Paylaş

Ülkemizdeki sağlık kuruluşlarından kaynaklanan farklı nitelik ve miktardaki atıksuların su kaynaklarına etkilerini azaltmak amacıyla, hastanelerdeki mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan her türlü atıksuyun oluşum şekillerinin belirlenmesi, atıksu yönetimi konusunda belirlenen bertaraf yöntemlerinin hasta ve iş güvenliği açısından karşılaştırılması amacıyla TÜBİTAK Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) işbirliği ile “Ülkemizdeki Hastanelerin Mevcut Atıksu Bertaraf Uygulamaları ile Atıksu Yönetimi Konusunun Hasta ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi” projesi başlatılmıştır.

Proje kapsamında, hastane atıksularında bulunabilecek biyolojik risk parametrelerinin belirlenmesi ve atıksularının bertarafına yönelik mevcut durumun analizi için 8 Mart 2016 tarihinde TÜBİTAK TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi (SEY) birimi moderatörlüğünde Ortak Akıl Platformu® (OAP) gerçekleştirildi. Çalıştaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülkemizde faaliyet gösteren farklı hastanelerden halk sağlığı, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon uzmanları katılım sağladı.

Çalıştayın ilk aşamasında sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıksuların bertarafına yönelik mevcut durumun olumsuz yönleri değerlendirilmiş olup ikinci aşamasında ise hastane atıksularında bulunabilecek biyolojik risk parametrelerinin ön görülmesi ve önceliklendirilmesi, hastane atıksuları ile evsel nitelikli atıksuların biyolojik parametreler açısından risk karşılaştırılmasının yapılması, izleme parametrelerinin belirlenmesi ve önerilerin geliştirilmesi yapılmıştır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler