tusside-logo-2_1@4x

Sunucu Network Altyapı İhalesi

Bu Haberi Paylaş

Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş’nin proje yürütücülüğünde ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin proje ortaklığında, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Güdümlü Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Türkiye Açık Kaynak Platformu projesi İstanbul ve Kocaeli’nde kurulacak olan toplam 2 (iki) adet yazılım okulu için mal alımı (server, network ve altyapı) ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Muallimköy Mah. Deniz Cad. No: 143/5 Gebze / Kocaeli adresinden veya www.bilisimvadisi.com.tr, www.istka.org.tr ve www.marka.org.tr, www.tusside.tubitak.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

İhale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 15.03.2021 saat 14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.bilisimvadisi.com.tr, www.tusside.tubitak.gov.tr, www.istka.org.tr ve www.marka.org.tr de yayınlanacaktır.

Teklifler, 15.03.2021 tarihinde, saat 14:00’da ve Muallimköy Mah. Deniz Cad. No: 143/5 Gebze / Kocaeli adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale dosyasını indiriniz.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler