tusside-logo-2_1@4x

TTK Çalışan Memnuniyeti Değerlendirme Sistemi TÜSSİDE Tarafından Kuruluyor

Bu Haberi Paylaş

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında imzalanan “Çalışan Memnuniyetinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında işçi ve idareci/yönetici yaklaşık 9000 Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışanının memnuniyet düzeyleri tespit edilecektir.

TÜSSİDE proje ekibinden Araştırmacılar Hasan KARABAKKAL, Sümeyra KÖSTERELİ ve Yakup AS; çalışan memnuniyeti ölçüm ve değerlendirmelerinin TTK iç kaynakları tarafından sürdürülebilir biçimde yapılabilir hale gelmesi için gerekli yetkinliklerin kazandırılmasında rol alacak ve ‘çalışanın sesine kulak verme’ konusunun kurumda kültür haline gelmesine destek olacaklar.

TTK Çalışan Memnuniyetinin Belirlenmesi Projesi kapsamında unvanlar ve pozisyonlara göre sınıflandırmalar yapılmış, bu sınıflandırmalara göre ayrı ayrı veri toplama araçları tasarlanmıştır. Tasarım kısmının akabinde Genel Müdürlük ve bağlı işletmelerinde oturumlar düzenlenmiş; çalışmanın amacı, kapsamı ve nasıl yürütüleceğiyle ilgili bilgi verilmiştir. Veri toplama sürecinin devam ettiği çalışmada unvan ve pozisyonlar bazında karşılaştırmalı analizler yapılacak ve kurumda öncelikli olarak iyileştirilmesi ve düzeltilmesi gereken noktalar tespit edilecektir.

Projenin; çalışanların motivasyonunu bozan ve iş yerinde hoşnutsuzluk oluşturan etmenleri ortaya koyması ve bunlarla ilgili eylem planlarını oluşturması, birlikte iş yapma kültürü ile iş veriminin arttırılmasına yönelik gelişme alanlarını ortaya koyması ve çalışan memnuniyetini-bağlılığını artırmak için atılması gereken adımları sunması amaçlanmıştır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler