tusside-logo-2_1@4x

TÜSSİDE ve DOKAP, Hollanda’da İyi Uygulama Örneklerini İnceledi

Bu Haberi Paylaş

DOKAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi kapsamında proje iş paketlerindeki iyi uygulama örneklerini yerinde görmek amacıyla 25 Eylül-29 Eylül tarihlerinde Hollanda’nın Kuzey Doğu Brabant, Kuzey Hollanda ve Güney Hollanda bölgelerine gerçekleştirilen teknik ziyaretler tamamlandı. Hollanda’nın önde gelen kümelenmelerine, kuluçka ve üniversite araştırma merkezlerine gerçekleştirilen bu ziyaretlerden elde edilen veriler DOKAP Bölgesi’ndeki Sanayi Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri ve kümelenmeler başta olmak üzere yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemindeki aktörlere yönelik olarak geliştirilecek stratejilerin oluşturulmasına ve destek sisteminin tasarlanmasına girdi teşkil edecek ziyaretlere DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Başkan Yardımcısı Yusuf Mengi ve idare proje ekibinin yanı sıra TÜSSİDE’den Başuzman Araştırmacı Barış Çarıkcı ile Proje Yöneticisi Can Bayraktar katılım sağladılar.

Programın ilk gününde ‘s Hertogenbosch’ta bulunan AgriFood Capital kümelenmesi ve dünyanın sayılı tarımsal araştırma merkezleri arasında bulunan Wageningen Üniversitesi Araştırma Merkezi ziyaret edilerek kurum yetkililerinden başta DOKAP Bölgesinde fizibilitesi yapılan kümelenmeye yönelik olarak küme stratejileri, küme oluşumunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve üyeler arasındaki işbirliği süreçleri ile ilgili bilgi alındı ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmeler sırasında kamu-sanayi-özel sektör işbirlikleri, ortak geliştirilen projeler ve laboratuvarlarda yürütülen çalışmalar da incelendi.

Programın ikinci gününde öğleden önce Delft Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yer alan ve medikal teknolojiler, temiz teknolojiler, BİT, endüstriyel çözümler ve tüketim ürünleri olmak üzere çeşitli sektörlerde filiz girişimlere ev sahipliği yapan YES! Delft Teknoloji ve Kuluçka Merkezi ziyaret edildi. Bu ziyaret sırasında katılımcılara ekonomik ve toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmak ve bilgi ekonomisini geliştirmek için inovasyonun gücünden yararlanan kuluçka merkezinin kurgusu ile somut fikirleri olan öğrencilerin ve genç girişimcilerin bu fikirlerinin prototiplere, ürünlere ve süreçlere dönüştürülmesi için tasarlanan destek mekanizmaları ile merkez bünyesinde üretilen projelerin fonlama sistemi hakkında bilgiler verildi.

Öğleden sonra ise Den Haag (Lahey) şehrine geçilerek, burada Hollanda’daki yatırım ortamı, KOBİ’lere yönelik bölgesel ve ulusal destekler, yerli ve yabancı firmalara sunulan hizmetler ve bölgesel kümelenmeler ile ilgili bilgi alınması maksadıyla Türkiye’nin Lahey Ticaret Müşaviri Mehmet Tayfun Erkan ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Çarşamba günü ise DOKAP Bölgesinin öne çıkan tarımsal ürünlerinin Hollanda pazarına sunulabilmesi için yapılması gerekenler, Hollanda’da üreticilere yönelik pazarlama kanallarının çeşitliliğinin nasıl sağlandığı ve kırsal ile kent arasındaki gelişmişlik farklarının nasıl ortadan kaldırıldığına yönelik fikir alışverişinde bulunulması maksadıyla Rotterdam Başkonsolosluğu ziyaret edilerek, Başkonsolos Sadin Ayyıldız ve Ticaret Ataşesi Ömer Tarık Gençosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Programın 4. günü öğleden önce filiz girişimlere, serbest çalışanlara ve üretim üzerine çalışan işletmelere uygulamalı öğrenme fırsatları sunan ve ortak yaratıcı çalışma alanları ile dijital, 3 boyutlu, tekstil, ahşap işleri üzerine fikirlerin geliştirildiği ve test edildiği atölyeler sağlayan Londra merkezli Makerversity’nin Amsterdam ofisi ziyaret edilerek farklı alanlardan (girişimciler, tasarımcılar, mucitler, teknologlar, imalatçılar ve yaratıcılar) kişileri bir araya getiren ve birlikte harekete geçmeye teşvik eden uygulamaları yerinde incelendi.

Programın öğleden sonraki ayağında ise Barendse ailesinin 2007 yılında başlattıkları ve 10 yıldan kısa bir süre içerisinde modern, sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemlerin kullanıldığı Dünya’nın en büyük turuncu biber serasına dönüşen girişimleri Bezoek Agriport ziyaret edildi. Ziyaret sırasında kümelenme yaklaşımı ile Agriport7’de faaliyete geçen diğer sera ve tarımsal işletmelerle birlikte ortak marka yaratma ve seralardan elde edilen fazla elektriğin yakında bulunan Microsoft Data Center’a ortak pazarlama süreci ile aynı sektörde yer alan girişimciler arasında yenilikçiliğin nasıl bir sinerji oluşturabileceğinin, topluma yaratacağı katma değerin ve inovasyon ekosisteminin bölgedeki yaşam kalitesine katkısı hakkında bilgi alındı.

Program beşinci ve son gün olan Cuma günü Rotterdam’da bulunan Hollanda-Türkiye Ticaret Odası’na yapılan ziyaret ile son buldu. Görüşmelerde TÜBİTAK TÜSSİDE ve DOKAP yetkilileri hem kurumlarını hem de Dokap Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesini tanıtan sunumlar gerçekleştirmelerinin yanı sıra ülkemize yönelik farkındalığın arttırılmasına yönelik çeşitli tanıtım faaliyetlerinde de bulundular.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler