tusside-logo-2_1@4x

Balıkçılık Kıyı Yapıları Gelişim Yol Haritası ve Yönetişim Modelinin Oluşturulması Projesi Başladı

Bu Haberi Paylaş

Balıkçılık Kıyı Yapıları Gelişim Yol Haritası ve Yönetişim Modelinin Oluşturulması Projesi TÜSSİDE ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme ile başladı.

Proje kapsamında Türkiye’deki balıkçılık kıyı yapılarının mevcut durumunun ve ihtiyaçlarının analizi, muadil ülke politikaları ve güncel literatür doğrultusunda sınıflandırılması, etkin yönetişim yapısının ve veri mimarisinin oluşturulması, işletme modellerinin geliştirilmesi ve gelişim yol haritasının belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Projenin uygulanması ile;

  • Türkiye’deki 28 kıyı ve 4 iç su ilinde olan tüm balıkçılık kıyı yapılarının mevcut durumu ayrıntılı bir şekilde analiz edilecek,
  • Balıkçılık kıyı yapılarının ayrıntılı veri envanteri ve veri mimarisi oluşturulacak,
  • Yapıların alt ve üst yapı ihtiyaçları belirlenerek uygulamaya baz çözüm önerileri geliştirilecek,
  • Yatırım önerileri bilimsel yöntemler ile stratejik çıktılara göre oluşturulacak olan model üzerinden önceliklendirmeye tabi tutulacak,
  • Geliştirilen bu öneriler doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere yol haritası ve eylem planı oluşturulacak,
  • Ülke araştırma ve saha çalışmaları yapılarak, balıkçılık kıyı yapıları sınıflandırılacak ve belirlenen her bir sınıf için işletme modelleri oluşturulacak,
  • Balıkçılık için karaya çıkış noktaları karar modeli oluşturulacak,
  • Türkiye balıkçılık kıyı yapıları yönetişim modeli oluşturulacaktır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler