tusside-logo-2_1@4x

Tarım Bilgi Sistemi Uygulamaları Ülke Modeli Fizibilite Çalışması Projesi Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Bu Haberi Paylaş

TÜSSİDE ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Tarım Bilgi Sistemi Uygulamaları Ülke Modeli Fizibilite Çalışması Projesi’nin 16 Mart 2023 tarihinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısında, tarımsal ürün zincirinin tam olarak kayıt altına alınmasına, yıllık izleme ve değerlendirme çalışmalarının kurumsal hâle getirilmesine ve tarım bilgi sistemi uygulamalarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik strateji ve yol haritasının oluşturulacağı belirtildi. Proje yürütücüsü Kıdemli Başuzman Araştırmacı Barış Çarıkçı tarafından gerçekleştirilen sunumda; ülkemizdeki mevcut durumun üzerinde durulmuş, ülke modelleri ile literatürün incelenmekte olduğu ve bu yaklaşım aracılığıyla tarımsal üretim, planlama ve rekolte tahminine geniş perspektif ile bilimsel temellere dayanılarak yaklaşılacağı belirtildi.

Projenin kapsam ve amacında olan bilgi sistemleri ve izleme araçları konusunda güncel yaklaşımlar ve söz konusu aktüel gelişmeler katılımcılarla paylaşılmıştır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı için oluşturulmakta olan ve ülkemizin tarımsal üretim tahmini, stok yönetimi ve üretim planlamasına yönelik geliştirilen model tasarımı üzerinde görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Toplantının son aşamasında proje kapsamında çalışmalara destek vermesi ve çalışmaları yönlendirmesi amacıyla sektördeki uzman ve akademisyenlerden oluşturulan Teknik Komiteler ve üyeleri tanıtıldı. Ayrıca, çalışmalar sonrasında ortaya konulacak aşağıda verilen çıktılar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı:

  • Tarım bilgi sistemi ile ilgili dünyadaki iyi uygulama örneklerinin ve ülkemiz uygulamalarının incelenmesi ve Türkiye özelinde önerilerde bulunulması,
  • Örnek bir tarım bilgi sistem modelinin önerilmesi,
  • Önerilen modelin yaklaşık maliyeti ve tamamlanma süresinin tespiti,
  • Modelin hedeflerine yönelik kullanılabilecek parametrelerin belirlenerek parametrelerin sağlanacağı veri kaynaklarının haritalanması.

Projenin kapsamı, proje çalışmaları ve hazırlanacak çıktılar ile ilgili olarak çeşitli paylaşımların yapıldığı bilgilendirme toplantısında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve TÜSSİDE’den katılımcılar yer aldı.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler