tusside-logo-2_1@4x

Doğu Anadolu Bölgesindeki Yöresel Ürünlerin Ticarileştirme Stratejileri Belirlendi

Bu Haberi Paylaş

T.C Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında imzalanan anlaşma ile TÜSSİDE danışmanlığında “DAP Bölgesi Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi”nin değerlendirme/kapanış toplantısı 18 Ocak 2017 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirildi.

Özel sektör temsilcileri, üniversiteler, birlikler ve ilgili kamu kurumlarını içeren sektörün paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen kapanış seminerinde, proje kapsamında yürütülen faaliyetler, alınan sonuçlar ve oluşturulan stratejiler katılımcılara aktarıldı.

Proje,  katma değeri yüksek yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ile bölge için önemli bir gelir, istihdam oluşturulması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında veri toplama amaçlı olarak, bölgedeki 14 ilde paydaşlarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş olup,  Doğu Anadolu Bölgesi yöresel ürünlerine yönelik tüketici eğilimlerini ölçmek amacıyla, bölge dışındaki tüketicilere anketler uygulandı. Derinlemesine görüşme sonuçları ve görüşmeler esnasında bölgeden toplanan bilgi, belge ve raporlar kullanılarak bölge için “Yöresel Ürün Envanteri” oluşturuldu.

Gerçekleştirilen görüşmeler ve anket verileri kullanılarak yöresel ürün envanteri içerisinde yer alan ürünler için ticarileştirme değerleri hesaplandı. Ürünlerin ticarileştirme değerleri baz alınarak, yöresel ürün envanteri içerisinde yer alan ürünler arasından “Kırmızı Et” ve “Bal”  ürünleri seçildi.

Ticarileştirme değerleri baz alınarak seçilen “Kırmızı Et ve Bal” ürünleri ile ilgili olarak ürün bazlı literatür araştırması, pazar ve rekabet analizi çalışmaları, derinlemesine görüşmeler, anketler ve çalıştaylar gerçekleştirilerek ürünler ile ilgili mevcut durum tespit edildi. Proje kapsamında seçilen ürünler için tadım testleri ve laboratuvar analizleri gerçekleştirilerek, ürünlerin tat/lezzet ve teknik özellikleri ile ilgili sonuçlar ortaya koyuldu.

Mevcut durum analizi sonuçlarından hareketle ürünler ile ilgili ticarileştirme stratejileri geliştirilmiş olup, bu stratejilerin hayata geçirilebilmesi için örnek bir uygulama modeli önerilmiştir.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile paylaşılan sonuçlar önümüzdeki dönemde Doğu Anadolu Bölgesi yöresel ürünleri ile ilgili ulusal ve bölgesel planlamaların yapılmasında önemli bir girdi teşkil edecektir.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler