tusside-logo-2_1@4x

DOKAP Bölgesi Bölgesel Teknoloji Transfer Merkezi OAP® Çalışması Giresun’da Gerçekleştirildi

Bu Haberi Paylaş

DOKAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi kapsamında DOKAP Bölgesi Bölgesel Teknoloji Transfer Merkezi OAP® Çalışması 22 Kasım 2016 tarihinde TÜSSİDE moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bölgede kurulması olası Bölgesel bir Teknoloji Transfer Merkezi’nin yaratabileceği olumlu ve olumsuz etkilerin değerlendirildiği ve yer seçim kriterleri önerilerinin geliştirildiği çalıştay Giresun Grand Ravza Otel’de gerçekleştirildi ve çalıştaya başta bölge üniversitelerinden olmak üzere kamu, özel sektör ve ilgili STK’lardan 63 temsilci katılım gösterdi.

DOKAP Başkan Yardımcısı Yusuf Mengi’nin açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, TÜSSİDE adına Serkan Atmaca tarafından yapılan proje ve bölgesel teknoloji transfer merkezlerine ilişkin bilgilendirme sunumu sonrasında sırasıyla yer seçimi kriterleri belirleme ile olası fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Çalıştay, katılımcılar tarafından belirlenen yer kriterlerinin anket formlarına aktarılarak bölge illerinin bu kriterler doğrultusunda önceliklendirilmesi ve bu sonuçların katılımcılarla paylaşılması ile son buldu. Bu çalıştaydan toplanan veriler saha çalışmalarından elde edilen veri ve bilgilerle birlikte DOKAP bölgesinde bölgesel bir teknoloji transfer merkezi kurulmasına dair fizibilite için hazırlanacak rapora girdi oluşturacak.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler