tusside-logo-2_1@4x

DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi İmzalandı

Bu Haberi Paylaş

DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi, bölge illerinde (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Trabzon, Ordu ve Rize) tarıma uygun arazilerin toprak ve su kalitelerinin yanında bu alanlardaki iklim özelliklerinin incelenerek organik tarıma uygun tarım havzalarının ve bu alanlarda hangi ürünlerin organik üretiminin yapılabileceğinin belirlenmesi,  belirlenen havzalarda organik tarımın başlatılması ve yaygınlaştırılması, stratejik bir yol haritasının ortaya konulması amacıyla T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında imzalanan anlaşma ile başlatılmıştır.

Proje kapsamında, DOKAP Bölgesi illerinde organik tarım havzası olabilecek alanlar tespit edilecek ve haritalandırılacaktır. Daha sonra organik tarım sektörünün gelişmesinde etkili olabilecek altyapı, örgütlenme, girdi temini, pazarlama imkânlarına ilişkin mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılarak gelişim stratejileri belirlenecek projelendirme çalışmaları tamamlanacaktır. Ayrıca organik tarım havzası adayı olarak belirlenen alanlardaki konvansiyonel tarım yapan üreticilerin organik tarım ile ilgili bilgi düzeyleri, eğilimleri ve tutumları belirlenecek, eğitim ihtiyaçları analiz edilerek Bölgede organik tarım konusunda bilgi düzeyinin artırılması için eğitim programı hazırlanacaktır. Bunların yanı sıra organik tarım sektörüne ilişkin kümelenme yol haritası da oluşturulacaktır.

Toplam 24 ay sürecek olan proje;

  1. Organik Tarım Havzalarının Belirlenerek Haritalandırılması,
  2. Organik Tarım Sektörünün Mevcut Durumunun Analiz Edilmesi ve Gelişim Stratejilerinin Belirlenmesi,
  3. Üreticilerin Eğitim İhtiyaçlarının Analiz Edilerek Bölgede Organik Tarım Konusunda Bilgi Düzeyinin Artırılması İçin Eğitim Programı Hazırlanması,
  4. Kümelenme yol haritalarının hazırlanması,

olmak üzere toplam 4 ana iş paketinden oluşmaktadır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler