tusside-logo-2_1@4x

DOKAP Stratejik Planlama Projesi Değerlendirme/Kapanış Toplantısı Giresun’da Gerçekleştirildi

Bu Haberi Paylaş

T.C Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında 28 Mart 2016 tarihinde imzalanan anlaşma ile TÜSSİDE danışmanlığında DOKAP’ın stratejik yol haritasının ortaya konulması amacıyla başlatılan “Stratejik Yönetim Projesi”nin değerlendirme/kapanış toplantısı 27 Ekim 2016 tarihinde Giresun Grand Ravza Otel’de gerçekleştirildi.

DOKAP’ı istenilen geleceğe taşıyacak DOKAP 2017-2021 Stratejik Planı’nın hazırlanmasına yönelik olarak DOKAP Proje Ekibi ile gerçekleştirilen faaliyetlerin ve ortaya çıkan sonuçların DOKAP Başkanı Ekrem Yüce ve kurum yöneticileri ile paylaşıldığı toplantıya TÜSSİDE adına Barış Çarıkcı ve Can Bayraktar katılım sağladılar.

DOKAP Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörü Hakan Günlü’nün açılış konuşmasıyla başlayan toplantının öğleden önceki oturumu stratejik planlamanın temel kavramları ve proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyet ve çalıştaylarla ile ilgili Barış Çarıkcı tarafından yapılan bilgilendirme sunumunu takiben misyon, vizyon, değerler ve SWOT analizinin değerlendirilmesi ile son buldu. Öğleden sonraki oturumda ise stratejik amaçlar, hedefleri, performans göstergeleri ve stratejiler katılımcılarla birlikte değerlendirilerek stratejik plan çalışmaları kapsamında bugüne kadar elde edilen çıktılarda yapılması gerekli revizyonlar karara bağlandı.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler