tusside-logo-2_1@4x

Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarımsal Sanayisine Yönelik Gelecek Stratejileri TÜSSİDE ile Belirleniyor

Bu Haberi Paylaş

TÜBİTAK TÜSSİDE ve DOKAP işbirliği ile 30.05.2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında “DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyelinin Araştırılması Projesi ile bölge illerinde (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Tokat, Trabzon, Ordu ve Rize) tarımsal sanayi yatırım potansiyeli araştırılarak, bölgenin tarımsal sanayisine yönelik gelecek stratejileri belirlenecektir.

DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyelinin Araştırılması Projesi; Tarımsal Üretim ve Tarıma Dayalı Sanayi Envanterinin Çıkarılması, Tarımsal Üretim ve Tarıma Dayalı Sanayinin Mevcut Durumunun ve Potansiyelinin Analiz Edilmesi, Gelişim ve Yatırım Stratejilerinin Belirlenmesi, Kümelenme Yol Haritalarının hazırlanması olmak üzere toplam 4 ana iş paketinden oluşmaktadır.

Proje kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, TÜSSİDE’nin proje yürütücülüğünde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün (KTAE), özel sektör ve üniversite paydaşlarının da içinde yer aldığı proje ekipleri oluşturulmuştur. Proje ekipleri ile birlikte tarımsal üretimin ve sanayinin mevcut durumu ile potansiyelinin ortaya konulması amacıyla sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesi için yapılması gerekenlerin tespitine, mevcut kırsal kalkınma destekleme uygulamalarının analizine ve bu desteklerin etkinleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlandığı toplantılar gerçekleştirilmektedir.

24 ay sürecek olan projenin diğer aşamalarında ise tarıma dayalı sanayi gelişimi için ihtiyaç duyulan iç ve dış pazar analizleri gerçekleştirilecek, ümitvar ürünler tespit edilecek ve bu ürünlerin teşviki ile ürünlere ilişkin araştırmaların yapılması için atılacak adımlar belirlenecektir. Projenin son aşamasında ise tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayinin gelişim ve yatırım stratejileri belirlenerek, kümelenme yol haritası hazırlanacaktır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler