tusside-logo-2_1@4x

TÜSSİDE

Ekibimiz

ali dogan 2

Ali DOĞAN

Enstitü Müdürü

Ali DOĞAN, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde başarıyla tamamlamıştır. Şu an İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

2006-2012 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Departmanında proje yöneticisi ve program yöneticisi olarak görev yapmış; bu süreçte kurumun stratejik planlama, performans yönetimi, proje yönetimi, süreç analizi ve tasarımı, iç kontrol, kalite yönetimi gibi kurumsal gelişim projelerinde etkin rol üstlenmiştir. 2012-2020 yılları arasında Yeryüzü Doktorları Derneğinin Genel Müdürlüğünü üstlenmiş ve bu dönemde sivil toplumda kurumsallaşma ve kaynak geliştirme konularında temel süreçlerin tasarım ve uygulamasına katkı sağlamıştır.

Uzmanlık Alanları:

  • Kurumsal Analiz, Tasarım ve Gelişim
  • Stratejik Yönetim
  • Proje & Program Yönetimi
  • Kalitatif & Kantitatif Araştırma Yöntemleri 
  • Sivil Toplumda Kurumsallaşma ve Kaynak Geliştirme