tusside-logo-2_1@4x

İSO, İSEK ve TÜBİTAK TÜSSİDE İş Birliğinde Tıbbi Cihaz ve Sağlık Bilişim Teknolojilerine Yönelik Kümelenme Modelleri Geliştirildi

Bu Haberi Paylaş

Ülkemizin ve dünyanın gündemindeki sağlık sektörünün ülkemizde büyümesi, gelişmesi ve yerlileşmesi için paydaşlarımız ile beraber aralıksız çalışmalar yürütülmektedir. T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından oluşturulan 11. Kalkınma Planı’nın sağlık alanındaki ulusal hedeflerine ulaşılması ve bu alanda katma değer yaratmak amacıyla, tıbbi cihazlar başta olmak üzere sağlık teknolojilerinin üretilmesi geliştirilmesi ve yerlileştirilmesi için gereken iş birliği modeli İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) iş birliğiyle geliştirilmiştir.

Ülkemizin sağlık alanındaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesini sağlamak ve uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeye çıkması için sektörün ihtiyaçlarını belirlenmiş ve tıbbi cihaz ekosistemini iyileştirmek, girişimleri desteklemek ve gerekli alanlardaki iş birliğini artırmak amacıyla stratejik yol haritası hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarla sektörün gereksinimlerini karşılamak ve ülkemizin sağlık alanındaki değişim ve yeniliklere hızlı ve güçlü bir şekilde adapte olması hedeflenmektedir.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler