tusside-logo-2_1@4x

Ulusal Demiryolu Ağı Etkinliğini Artırmaya Yönelik Altyapı Kapasite Analizi Araştırma Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Bu Haberi Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile “Ulusal Demiryolu Ağı Etkinliğini Artırmaya Yönelik Altyapı Kapasite Analizi Araştırma Projesi” kapsamında 30.06.2021 Çarşamba günü TCDD Genel Müdürlüğü konferans salonunda proje açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Proje açılış toplantısında Uzman Araştırmacı ve Proje Yürütücüsü Yakup AS tarafından proje kapsamı dahilinde yapılan ön çalışmalar ve proje ayrıntılı iş/zaman planı ile iş adımları hakkında bilgilendirme/sunum yapılmıştır.

Projenin tamamlanmasının sonucunda TCDD;

  • Projelendirilen önemli hat kesimleri modernizasyon çalışmalarının değerlendirilmesi, analizi ve önceliklendirilmesi ile birlikte bu projelerin ulusal demiryolu hat kapasitesine etkilerini lojistik merkez kapasite etkileri ile birlikte ortaya koymuş,
  • Belirlenen Gar ve İstasyonlar için yapılan kapasite analiz ve değerlendirmeleri için geliştirilen modelle birlikte Türkiye sathındaki diğer Gar ve İstasyonların analizinde kullanılabilecek modele sahip olmuş,
  • Bakım-Kapasite Planlama ilişki verimliliği üzerine kurgulanmış modelin ortaya konması ile hem ilgili süreçlerde verimliliği artırmış hem de KKY’ de oluşturulmak istenen takip modülüne temel teşkil edecek ilişki yapısına sahip olmuş,
  • Mevcut ve gelecek yıllar için yapılacak hat kapasite analizleri/değerlendirmeleri ve projeksiyonları ile birlikte bunların CBS Tabanlı Haritada görselleştirilmesi ile ilgili süreçlerini dijitalleştirmiş ve verimliliğini artırmış,
  • YHT ve HT hatları için yapılacak sefer sayıları ve set ihtiyaç analizleri ile birlikte de mevcut kapasitenin etkin ve verimli olarak planlanmasını ve kullanılmasını sağlamış olacaktır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler