tusside-logo-2_1@4x

Konya Karaman Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüd ve Fizibilite Projesi Kapanış Çalıştayı Yapıldı

Bu Haberi Paylaş

TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından yürütülen, ‘Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Etüd ve Fizibilite Projesi’ kapanış çalıştayı ve proje bulgularının paylaşılması ile son buldu. Çok sayıda katılımcının bulunduğu çalıştaya kamu, sivil toplum, özel sektör, üniversiteden katılımcılar katkıda bulunmuştur.

Kapanış Çalıştayı, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan BOSTANCI’nın açılış konuşması ile başlamış, TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer BATTAL’ın konuşması ile devam etmiştir. Konya Milletvekili Ziya ALTUNYALDIZ’ın proje hakkındaki değerlendirmeleri ile protokol konuşmaları sona ermiştir. Başuzman Araştırmacı Dr.İsmail ÖNDEN’in gerçekleştirilen çalışmalar ve analizler sonucu elde edilen tespitlerin katılımcılara sunumu ile kapanış çalıştayında birinci oturum tamamlanmıştır.

İkinci oturumda ise kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden katılımcıların iştiraki ile Araştırmacı Mesut SAMASTI moderatörlüğünde TÜBİTAK TÜSSİDE’nin tescilli ürünü olan Ortak Akıl Platformu  yöntemi adımları izlenerek çalışmalar tamamlanmıştır.  Gerçekleştirilen kapanış çalıştayı projenin son iş kalemi olmakla birlikte projede bulguları sistematik olarak değerlendirilmiş ve proje nihayetlendirilmiştir.

Açılış konuşmalarında, bölgenin potansiyeli, gelecek hedefleri ve Türkiye için alternatif bir sanayi merkezinin Konya-Karaman ve Mersin ekseninde kurgulanmasına yönelik olası iyileştirmeler tartışılmıştır. Proje sunumunda, araştırmalar kapsamında tespit edilmiş olan bulgular ve bölge için öneriler kısaca verilmiştir. Sunum kapsamında mevcut dünyanın, Türkiye’nin ve KOP bölgesinin ekonomik durumu, katma değerli üretime yönelimin bir zorunluluk olduğu ve odaklanılması gerekli olan ürün kalemleri verilmiştir. Ardından mevcut ticaret koridorunun kullanımı, odaklanılması muhtemel ürünlere yönelik stratejiler sonucunda yeni durumda ticaret koridorunun ne olacağına yönelik analizler tartışılmıştır. Ticaret koridoru kullanımını artırıcı stratejilerden olan Özel Ekonomi Bölgeleri’nin bölgede kurgulanmasına yönelik kavramsak tartışmalar ve kantitatif analizler verilmiştir. Mevcut ulaşım altyapısı ve gelecek ile ilgili duruma yönelik fizibilite analizleri değerlendirilmiş ve yatırımların geri dönüş oranları verilmiştir. Son olarak tüm bulgular birleştirilerek, KOP Bölgesi’ne yönelik eylem planı önerileri tartışılmıştır.

Çalıştay kapsamında tüm katılımcılar tarafından elde edilen proje bulguları değerlendirilmiş ve kurgulanan yeni sanayi alanları ile ilgili uygulanabilir çözümler tartışılmıştır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler