tusside-logo-2_1@4x

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin Üniversite Hastanesi’ne Dönüşüm Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Bu Haberi Paylaş

TÜBİTAK TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi Birimi, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin Sanko Üniversitesi bünyesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüşüm projesinin açılış toplantısını Gaziantep’te gerçekleştirdi.

TÜSSİDE Başuzmanlarından Kirstin Öztürk ve Barış Çarıkçı’nın sunumlarını gerçekleştirdiği açılış toplantısına Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yöneticileri ve Sanko Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Sınav katılım gösterdi. Sınav, açılış konuşmasında “Hastanemiz şimdiye kadar pek çok başarılı iş yapmıştır. Ancak Sanko Üniversitesi’nin Tıp Üniversitesi olmasıyla birlikte kaliteli sağlık hizmeti yanında, eğitim veren ve araştırma yapan hastane standardına ulaşması gerekiyor. Bu proje ile eğitim ve araştırma hastanesi olarak nelere ihtiyacımız bulunduğunu, bununla ilgili standartların ne olduğunu ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini saptayacağız. TÜBİTAK Enstitülerinden TÜSSİDE, söz konusu standartlara ulaşabilmemiz için bizlere bilimsel bir yol haritası çizecek” dedi.

Proje kapsamında TÜSSİDE, hastane ve üniversitede tüm birimlerle çalıştay, değişim yönetimi anketi ve saha analizi gibi yöntemler kullanarak analizler yapacak ve uluslararası standartlarda üniversite hastanesi olma konusunda öneriler geliştirecektir.

Bilgi Notu:

Ülkemizde son zamanlarda sağlık hizmetlerinin kesintiye uğrama sebeplerinin en başında insan kaynağı kapasitesinin yetersizliği gelmektedir. Sağlık otoriterleri tarafından bu soruna çözüm olması amacıyla yeni düzenlemeler yapılmış ve sağlık odaklı üniversitelerin açılması teşvik edilmiştir. Birçok hastane grubu da bu teşviklerden yararlanarak kendi insan kaynağını yetiştirmek üzere sağlık odaklı üniversitelerini kurmuş ve sağlık eğitiminin önemli bir parçası olan uygulamalarını özel hastane afiliasyonu ya da devir yolu ile tamamlama yoluna gitmiştir. Afiliasyon ya da devir hangi yöntem tercih edilirse edilsin önemli olan bu değişim sürecinin doğru yönetilmesidir. Özel hastanelerin odağı sağlık hizmeti vermek iken üniversite hastanelerinin özel hastanelerden farklı olarak sağlık hizmetinin yanı sıra tıp eğitimi, mezuniyet sonrası ihtisas eğitimi, yan dal eğitimi, araştırma ve akademik çalışmaların yürütülmesi, referans sağlık kurumu olma yükümlülüğü gibi birçok hizmet ve misyonu bulunmaktadır. Bu nedenle bu değişim sürecinde eğitim ve araştırma faaliyetleri mevcut işleyişlerle ne kadar doğru ilişkilendirilirse geçiş sürecindeki sancılar da o kadar az olacaktır. TUBİTAK TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi Birimi, özel hastaneden üniversite hastanesine geçiş sürecinde danışmanlık hizmeti vererek kurumsal yapının uluslararası standartlara ve üniversite hastanesinin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi konularında sektöre hizmet vermektedir.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler