tusside-logo-2_1@4x

PTT, Entegre Yönetim Sistemi ile Kurumsal Yapısını Güçlendiriyor

Bu Haberi Paylaş

PTT, 176 yıllık köklü geçmişinden gelen sağlam temellerinin desteklediği başarılarını rekabetçi küresel oyuncularla aynı kulvarda daha da güçlenerek devam ettirebilmek ve küresel entegrasyonun gereği olarak kurum için de Entegre Yönetim Sisteminin kurulmasını sağlamak üzere, ülkemizde birçok önemli sektöre ve kuruma “Yönetim ve Sistem Geliştirme”  konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti veren TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile 29 Eylül 2016 tarihinde PTT Genel Müdürlüğünün Kurumsal Hizmet Standartlarının Geliştirilmesi Projesi sözleşmesini imzalamıştır.

Bu proje ile PTT’nin uygulanmakta olduğu süreçlerinin; ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ve ISO 27001 yönetim sistemleriyle bütünleşeceği bir Entegre Yönetim Sistemi (EYS) modellemesi yapılacaktır. Böylece Entegre Yönetim Sistemi ile kurum süreçlerinin temel yapısı güçlenerek hareket kabiliyeti daha da artacaktır. Ayrıca kurum süreçlerinin tüm bileşenlerinin tutarlı bir sistem içinde birleştirilmesi, kurum hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracak, iç ve dış iletişimin güçlenmesini sağlayacak, iş tekrarlarından kaynaklı verimsizliği ortadan kaldıracak, iş süreçlerinde sadeleşme sağlayacaktır.

Proje kapsamında, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in, TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer Battal’ın, Proje Danışmanı Metin Yerebakan’ın ve PTT merkez teşkilatında görevli yöneticilerinin katılımı ile proje açılış toplantısı gerçekleştirilmiş olup projenin yol haritası tüm katılımcılarla paylaşılmıştır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler