tusside-logo-2_1@4x

TÜSSİDE, KOP Bölgesinin İhracat Kapasitesini Artıracak!

Bu Haberi Paylaş

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Eylem Planı doğrultusunda gündeme alınan “Konya-Karaman-Mersin Sanayi Ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüt Ve Fizibilite Projesi” 04.11.2016 tarihinde KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında, Karaman Millet Vekili Dr. Recep ŞEKER Bey’in katıldığı imza töreninde, karşılıklı imzalanarak başlamıştır.

Toplam 12 ay sürecek olan projede:

  • KOP bölgesindeki iller ile Mersin ilini kapsayan bölgenin mevcut üretim, ticaret ve etkileşim durumlarının ortaya konulması,
  • Bu illerin bütünleşik bir yaklaşımla değerlendirilerek potansiyel ekonomik fırsatların araştırılması,
  • Lojistik operasyonların etkinliğinin artırılması için yapılması gereken altyapı yatırımlarının analizi,
  • Bölgenin  Özel Ekonomi Bölgesine (ÖEB) dönüştürülmesine yönelik ön fizibilite gerçekleştirilmesi,
  • ÖEB kurulumu ve/veya ticaretin geliştirilmesi için gerekli olan mevzuat düzenlemelerinin tespiti,
  • Yapılması gereken çalışmaları bir bütün olarak ortaya koyan bir eylem planının hazırlanması

çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile bölgenin dış ticaret ve lojistik süreçlerinde iyileştirme önerileri geliştirip, rekabet avantajı sağlayacak analizler yapılarak, bölgenin ivmesel kalkınmasına destek olacak politikaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler