tusside-logo-2_1@4x

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Toplantısı

Bu Haberi Paylaş

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Toplantısı TÜBİTAK TÜSSİDE ve Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün (SAGEM) işbirliği ile 28-29 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.  Sağlık teknolojilerinin etkin değerlendirilmesi ve ülke sağlık ekonomisine katkısının gözden geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya SAGEM, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Kamu Hastane Birlikleri ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Sosyal Güvenlik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından alanında uzman 250 kişi katılım gösterdi.

Toplantının ilk gününde katılımcılarla gerçekleştirilen Ortak Akıl Platformu (OAP) ile “Türkiye’nin Sağlık Teknoloji Değerlendirme sistematiğinin kurulmasına yönelik en temel ihtiyaçlar / sorular nelerdir?” sorusuna cevap arandı ve konuya ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler