tusside-logo-2_1@4x

SANKO Üniversite Hastanesi’ne Dönüşüm Projesi Tamamlandı

Bu Haberi Paylaş

Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin, SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne dönüşüm projesi ile hastanenin mevcut organizasyonel yapısı ve süreçlerinin genel kabul görmüş ulusal ve uluslararası standartlar ile ilişkilendirilerek, kurumun organizasyonel yapılanmasına uygun bir değişim süreci geçirmesi için gerekli tüm faaliyetlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi (SEY) ve Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim (SKY) ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, SANKO kurumuna değişim yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti verilmiştir. Proje kapsamında, 1993 yılında açılan tam teşekküllü Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde sunulan mevcut sağlık hizmetlerine ilave olarak, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de gerçekleştirme talebine yönelik mevcut durum analizi yapılmıştır.  Analiz kapsamında değişim yönetim anketi tasarlanmış ve tüm hastane çalışanlarına uygulanmıştır. İkinci adım olarak, Ortak Akıl Platformu® (OAP®) çalıştayı gerçekleştirilmiş, OAP® çalıştayında değişimi etkileyecek destek ve engel faaliyetler belirlenmiş, bu faaliyetlere yönelik detaylı öneriler geliştirilmiştir. Projenin üçüncü adımında ise hastanenin üniversite hastanesine dönüşüm yolculuğunda direkt etkilenecek olan tıbbi ve idari alanlar tespit edilerek, bu alanlarda saha analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmaların sonucuna göre, hastane personeline değişim süreci açısından öncelik gerektiren durumlar hakkında değişim yönetimi eğitimi verilmiş ve proje sonunda tüm faaliyetleri içeren kapsamlı bir sonuç raporu üniversite rektörlüğüne teslim edilmiştir.

TÜSSİDE SEY birimi olarak, sağlık hizmetlerindeki insan kaynağı eksikliğini gidermeyi ve nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi kendisine ilke edinmiş hastane veya hastane gruplarının, kaliteli sağlık hizmetleri sunmalarının yanında eğitim veren ve araştırma yapan hastanelere dönüşüm süreçlerinde bilimsel desteğimizi vermekteyiz. Kurumların bu dönüşüm sürecinde eğitim ve araştırma hastanesi olarak iç süreçlerinin nasıl değişeceğini, bu değişim için gerekli ek kaynakların neler olacağını, ulusal ve uluslararası standartların nasıl işlendiğini, çalışanların bu değişimden nasıl etkilenebileceğini önceden tespit etmesi ve bu konuda danışmanlık desteği alması, değişim sürecinin çok daha olumlu ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler