tusside-logo-2_1@4x

Şeker Master Planı Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi.

Bu Haberi Paylaş

TÜBİTAK TÜSSİDE ve Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen “Şeker Sektörü Master Planı Projesi” tamamlanarak çalışma sonuçları 30 Mayıs 2022 tarihinde proje kapanış toplantısında sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

“Şeker Sektörü Master Planı”; su kısıtı, nüfus artışı, gıda sektörünün hammadde ihtiyacı ve şeker üretim alt yapıları dikkate alınarak sektördeki paydaşlar ile iş birliği içinde hazırlanmıştır. Proje ile sektörün etkin, etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi, sektörde sürdürülebilirliğin korunması ile orta ve uzun vadede yurt içi şeker talebinin yurt içinden sağlanması amaçlanmıştır.

Projede;

  • Şeker üretimi ana ürün ve yan ürünleri değer zinciri analizi,
  • Şeker sektörü ile uluslararası eğilimlerin ve öngörülerin analizi,
  • Şeker tüketimi ve eğilimleri analizi,
  • Şeker üretimi ve yan ürünler analizi,
  • Şeker ham maddesi üretimi (şeker pancarı) ve maliyeti analizi

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 787 pancar üreticisi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Tüm paydaşların katılımı ile 22 ilde çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda şekeri girdi olarak kullanan sanayi kuruluşları ve şeker ticareti yapan taraflarla görüşülmüştür. Toplanan tüm veriler ışığında yapılan analiz ve değerlendirmeler ile şeker sektörünü gelecekte bekleyen muhtemel senaryolar kapsamında ana ve alt stratejiler ve eylem planları belirlenmiştir.

Projenin kapanış toplantısına T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri, kamu, özel ve kooperatif şeker fabrikaları temsilcileri, pancar ekicileri kooperatifleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Şeker-İş Sendikası, Tarım Kredi Kooperatifi (TKK), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Ziraat Odaları Birliği, TÜRKTOB ile ilgili STK’ların da dâhil olduğu sektördeki tüm paydaşlar davet edilmiştir.

Toplantının açılış konuşmasında Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz SİNAN şekerin önemine ve şeker konusunda son dönemde yaşanan gelişmelere değinerek proje ile ilgili çalışmalarından dolayı TÜBİTAK TÜSSİDE’ye teşekkür etmiştir. TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitü Müdürü İsmail DOĞAN ise projede yer almaktan duydukları memnuniyeti belirterek sektörün ve projenin önemine dikkat çekmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından TÜBİTAK TÜSSİDE Başuzman Araştırmacılarından Hanife BİLLERLİOĞLU tarafından proje kapsamında yapılan çalışmalar, kullanılan yöntemler ile şeker sektörünü bekleyen senaryolar hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. Sunumda her bir senaryo kapsamında belirlenen ana ve alt stratejiler ile önerilen eylemler konusunda bilgi paylaşılmıştır. Proje kapanış toplantısı, sunumun ardından verilen öğle yemeği ile son bulmuştur.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler