tusside-logo-2_1@4x

TÜBİTAK TÜSSİDE Toplu Ulaşım Odaklı İstanbul Trafiği Planlaması Projesini Tamamladı

Bu Haberi Paylaş

TÜBİTAK TÜSSİDE ve İETT tarafından yürütülen Toplu Ulaşım Odaklı İstanbul Trafiği Planlama Projesi başarı ile tamamlandı.

Yedi iş paketinden oluşan projenin ilk üç paketi yeni raylı sistem/hızlı otobüs taşımacılığı sistemlerinin oluşturulması veya mevcut rotaların uzatılması durumunda mevcut ulaşım ağının konfor ve yoğunluk açısından ne şekilde değişim gösterdiğini araştırmıştır. Bu iş paketleri kapsamında, ulaşım davranışlarını tahmin eden ve yolculuk değişimlerini belirlemeye yönelik algoritmalar geliştirilmiş ve bu algoritmalar yerli yazılıma dönüştürülmüştür. Ayrıca sistem İETT’nin bilişim sistemleri ile de birleştirilmiştir. Analizler sonucunda mevcut sistemi rahatlatacak ağır metro ve hızlı otobüs taşımacılığı güzergahları ve istasyon noktalarının tespitleri gerçekleştirilmiştir.

Projenin trafik ile ilgili ayağına İstanbul trafiğini etkileyen tüm verilerin elde edilmesi ve raporlanması ile başlanılmış; ardından, makroskobik seviyede İstanbul’daki tüm trafik sensör bilgileri analiz edilmiş ve yolların en etkin kullanımını sağlayacak koridor akış hızları belirlenmiştir. Bu değerlendirmelerde darboğaz noktalarının tespiti de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, mikroskobik seviyede rampa katılımlarına yönelik simülasyonlar ile akış yönetiminde serbest akış yerine disipline edilmiş katılımların etkileri de tespit edilmiştir.

Projenin kapsamı, İstanbul trafiği olarak belirlendiğinden sadece toplu ulaşım ve trafik planlanması değil, hareketlilik ve ulaşım ile ilgisi bulunan, bisiklet yolları ve yeni güzergahların analizi, arazi kullanımı değişimleri ve genişleme yönleri, trafik kazaları ve sıcak nokta analizleri, yeni mega projelerin etkisinin değerlendirilmesi de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca saha araştırmaları da gerçekleştirilmiş ve özel araç kullanımından toplu ulaşım kullanımına geçiş için etkili olan parametreler belirlenmiştir. Saha görüşmelerinin bir diğer ayağında uzman çalıştayları gerçekleştirilmiş kamu, özel sektör ve akademisyenler ile trafik probleminin hem teknik, hem de sosyo-ekonomik başlıklarda değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Projenin son iş paketi olarak ise İstanbul için ideal toplu ulaşım yönetimi ve işletme politikaları tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir.

Proje çıktıları ile 500 bin ve üzeri taşımacılık yapacak toplu ulaşım güzergahları belirlenmiş olduğundan hem yeni kaynak üretimi, hem de mevcut sistemin rahatlamasına yönelik bulgular toplu taşıma odaklı araştırmalar kapsamında elde edilmiştir. Ayrıca, yıllık maliyetinin 6 milyar liranın üzerinde olduğu ifade edilen İstanbul trafiğine yönelik öneriler ile hem mali kayıpların azalacağı, hem de insanların hayat kalitelerinin artacağı ifade edilebilmektedir.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler