tusside-logo-2_1@4x

TÜSSİDE, Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği Süreçlerinin Analizi Projesini Tamamladı

Bu Haberi Paylaş

TÜBİTAK TÜSSİDE ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen “Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği Süreçlerinin Analizi” projesi tamamlandı.

Proje ile Erzurum ve Hinterlandında nüfusun önemli bir bölümüne istihdam sağlayan, gıda ihtiyacının karşılanmasına yardımcı, sanayi sektörünün birçok dalına ekonomik gelir sunan ve ihracat potansiyeli ile de ekonomiye katkıda bulunan sektörlerden birisi olan kırmızı et sektörünün bölge için katma değerinin arttırılmasına yönelik olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Projede merkezden, belli projelere verilen daha küçük çaplı mali destekler yerine sektörün, yerel de tüm tarafların güçlendirilmesine yönelik, geniş tabanlı, uzun vadeli ve sistemli çalışmalara kaynak sağlanması konularında çeşitli analizler yapıldı. Sektörün rekabet ve ihtiyaç analizlerine girdi oluşturacak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın önümüzdeki dönemlerde vereceği işbirliği odaklı desteklerin şekillenmesini sağlayacak çalışmalarda kurum/kuruluşların değer zincirindeki konumu ve sektöre katkıları analiz edildi.

Sektörün çözülmesi gereken sorunlarını, hangi güçlü yanlardan faydalanılarak sorunların nasıl aşılabileceğini ve rekabetçi politikalar izlenebileceğinin analizini içeren saha araştırmasını takiben elde edilen çıktılar değerlendirilerek sektörün “Rekabetçilik Analizi” ve “İhtiyaç Analizi” ortaya çıkarıldı.

Üretim, pazarlama, Ar-Ge, eğitim, markalaşma, kalite, insan kaynakları gibi sektörün detaylı analizini sağlayacak başlıklarda değerlendirmeler yapılarak çeşitli önerilerde bulunuldu.

Proje kapsamında ayrıca hayvancılık ve hayvancılık ekosistemi içindeki işbirlikleri açısından dünyada öne çıkan ülkelerden olan Hollanda ve Almanya’nın kooperatifleri, sektörel gıda kümelenmeleri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri, üretici birlikleri, teknoloji ve araştırma merkezleri yerinde ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında çeşitli gözlemlerde ve konunun uzmanlarıyla bilgi alış verişinde bulunuldu.

Projede yapılan diğer çalışmalar sonucunda;

  • Bölgede işbirliği süreçleri konusunda kapasitenin geliştirilmesi ve bölgede farkındalık oluşturuldu,
  • Kırmızı Et sektörünün mevcut durumu ile ilgili olarak olumlu ve olumsuz yönler ortaya konuldu,
  • Erzurum İli ve Hinterlandı için Kırmızı Et Sektörüne yönelik stratejilerinin belirlendi,
  • Ve son olarak belirlenen Kırmızı Et Sektörü stratejileri çerçevesinde gerekli olan işbirliği süreçleri ortaya konularak ortaya çıkan işbirliği modelleri için bir yapı kurgulanarak önerildi.

Soru ve önerileriniz içinİletişime Geçin

En Yeniler